EHBO Noordwijkerhout

 

EHBO Noordwijkerhout

De EHBO-vereniging Noordwijkerhout heeft afgelopen seizoen 2016 – 2017 weer een opleidingscursus mogen organiseren, met een mooi resultaat. We zijn begonnen met 11 deelnemers. Uiteindelijk hebben 9 kandidaten examen gedaan en allen zijn geslaagd. De beoordeling van de examencommissie voor hun theoriekennis en de uitvoering van de praktijk, was zeer goed.  Tijdens de algemene ledenvergadering in april, zijn de diploma’s uitgereikt aan de geslaagden van onze vereniging. Wij willen hen van harte feliciteren met het diploma Eerste Hulp inclusief AED.

EHBO Opleidingscursus 2017-2018 met 50 Euro korting

Voor het nieuwe seizoen 2017- 2018 willen we graag weer een opleidingscursus voor nieuwe EHBO’ers organiseren. De laatste jaren hebben we de cursuskosten bijzonder laag kunnen houden. Gezien het grote succes van het afgelopen seizoen, qua aantallen deelnemers en de goede  resultaten, willen we deze dit komende seizoen 2017-2018  de cursus opnieuw aanbieden tegen de laagst mogelijke kosten, namelijk 125 Euro voor de volledige cursus.  De reguliere kosten bedragen 175 Euro voor de opleidingscursus EHBO. Elke deelnemer ontvangt dus 50 Euro korting op de normale prijs van 175 Euro. Dit bedrag is: inclusief lesboek, cursusmaterialen, koffie of thee, gebruik van de reanimatiepoppen en AED en het examen. Er komen geen extra of onverwachte kosten bij.

Als u belangstelling heeft om uw EHBO-diploma inclusief reanimatie en AED te halen kunt u dit nu al aangeven bij ons. Wij boeken u dan in als belangstellende, maar u zit nergens aan vast. Daarnaast geldt voor mensen die de Eerste Hulp cursus willen volgen en die een aanvullende zorgverzekering hebben, dat zij dit kunnen melden bij de zorgverzekering en op deze manier ook nog een deel van de kosten vergoed krijgen, tot zelfs het totale bedrag, zodat de cursus voor u helemaal gratis kan zijn. Zie hiervoor de site van de Zorgwijzer.

Herhalingslessen EHBO

Zodra wij de data voor de herhalingscursussen rond hebben, publiceren wij deze. Zie hiervoor de pagina www.ehbo-noordwijkerhout.nl/data-vervolglessen/.

Instructeur

Onze nieuwe vaste instructeur vanaf 2015 is: Nelleke Lippens.

 Posted by at 12:35 am