jun 082015
 

Data Vervolglessen – in volgorde op datum:

Alle herhalingsavonden op volgorde van datum – EHBO Noordwijkerhout
De lessen worden georganiseerd in Puyckendam, op diverse avonden vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur

Data herhalingslessen 2017- 2018

Datum Competentie punt
14/09/2017 BLS (reanimatie met AED)
19/09/2017 1 + 2 + 3
21/09/2017 11
25/09/2017 11
05/10/2017 14 + 15
09/10/2017 14 + 15
25/10/2017 BLS (reanimatie met AED)

27/11/2017 1 + 2 + 3
16/01/2018 4 + 5 + 6
22/01/2018 BLS (reanimatie met AED)
05/02/2018 Thema Drugs en Alcohol
19/02/2018 4 + 5 + 6
01/03/2018 9 + 10 + 16
13/03/2018 9 + 10 + 16
13/04/2018 Jaarvergadering
Alle bovengenoemde competentie punten en BLS zijn verplicht en dienen 1 x gevolgd te worden. Inschrijven per mail of telefonisch aanmelden bij Ellen.
Voor de thema avond is het wel gewenst om bij deelname, bij Ellen (of telefonisch aan te melden) in te schrijven.

Bij elke les staat achter de datum steeds het competentiepunt of de verschillende compentiepunten vermeld, die tijdens de betreffende les worden behandeld. Onder het schema van de data staat welk punt bij welk onderwerp hoort.

Les nr. DATUM COMPETENTIES

 Alle vervolglessen worden in Puyckendam gehouden van 19:30 tot 21:30 uur.
Verplicht in schrijven bij alle vervolg lessen (met uitzondering van de jaarvergadering).
Opgeven en/ of vragen bij Ellen Overdevest via e-mail: vervolgcursus@ehbo-noordwijkerhout.nl of telefonisch: 0252-372246

Competenties: 1. Vijf belangrijke punten 2. Stoornissen bewustzijn 3. Stoornissen ademhaling 4. Stoornissen bloedsomloop 5. Ernstige uitwendige bloedingen 6. Shock 7. Uitwendige wonden 8. Brandwonden 9. Kneuzing en verstuiking 10. Ontwrichting en botbreuken 11. Oogletsels 12. Vergiftiging 13. Elektriciteit letsels 14. Koude letsels 15. Warmte letsels 16. Vervoer over korte afstand 17. Verband- en hulpmiddelen 18. Menselijk lichaam.

 

 

 

ehbo-diploma-klein

Vervolglessen 2017 – 2018

  • Om het eerste hulp-diploma geldig te houden, verwachten we van de eerste hulpverlener dat hij of zij voldoende (theoretisch en praktisch) in staat is om goed eerste hulp te kunnen verlenen. Om dit te bereiken, worden veel vervolglessen (aan de hand van competenties en algemene herhalingen) aangeboden.
  • Daarnaast is het mogelijk eerste hulp te verlenen bij evenementen (posten). U kunt zelf bepalen hoe vaak u dat wilt doen, maar het posten geldt voor een maximaal twee keer een aantekening voor een vervolgles. Dit kunt u in mindering brengen op het totale aantal lessen (met uitzondering van de verplichte lessen).
  • Alle vervolglessen en de hulpverlening bij evenementen (posten) worden bijgehouden in een computerbestand. Iedere lesavond gaat er tijdens de koffiepauze een presentielijst rond die getekend moet worden, dat u deze les gevolgd heeft.
  • Wie elders, bijvoorbeeld op het bedrijf of bij een andere EHBO-Vereniging vervolglessen volgt, kan deze in mindering laten brengen op het aantal te volgen lessen bij onze vereniging. In principe geldt dit niet voor de verplichte lessen, maar voor de vrij te volgen herhalingsavonden. Wie echter een verplichte les heeft gevolgd bij een andere vereniging, kan deze specifieke les wel mee laten tellen voor behoud van het EHBO–diploma. Dit onder de voorwaarde dat de vereniging een ondertekende brief krijgt van een bevoegde instructeur, waarin het aantal gevolgde lesuren is vermeld en het onderwerp van de herhalingsavond. Deze moet bij de ledenadministratie worden ingeleverd.
  • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw diploma geldig te houden.
  • Slechts onder bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken, alleen in overleg met onze instructeur. U krijgt van ons bericht wanneer u niet aan de voorwaarden voldoet om diplomaverlenging mogelijk te maken.
 Posted by at 12:59 am