sep 082015
 

Opleidingscursus EHBO 2023

De EHBO-Vereniging Noordwijkerhout hoopt dit jaar weer een opleidingscursus EHBO te kunnen te kunnen organiseren. Deze cursus omvat: EHBO, Reanimatie, bediening van de AED (Automatisch Externe Defibrillator) en EHBO aan kinderen.

Deze keer gaat alles anders dan anders. In plaats van een flink aantal avonden, zal de cursus dit keer in korte tijd worden gehouden, en wel op 4 zaterdagen (overdag). Dit zijn:

Zaterdag 25 maart

Zaterdag 8 april

Zaterdag 15 april

Zaterdag 22 april herhaling en examen

De cursus wordt gehouden in Puyckendam, Noordwijkerhout. De tijden zullen zijn van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten

Graag willen wij als vrijwillige EHBO-Vereniging de kosten voor iedereen zo laag mogelijk houden. Wie zich opgeeft voor 1 maart, mag 50 Euro korting ontvangen. In plaats van de reguliere prijs van 175 Euro, zal de cursus dan 125 Euro kosten. Mensen die belangstelling hebben voor het volgen van de opleiding EHBO, worden van harte uitgenodigd te reageren. Reageren betekent nog geen definitieve opgave. U zit dus nergens aan vast.  Op deze manier wordt ons dorp ook steeds veiliger. In veel gevallen is het mogelijk dat de zorgaanbieder een deel van de kosten vergoedt. In enkele gevallen is dit zelfs 100 procent! Een en ander is afhankelijk van de zorgaanbieder die u heeft. Dit geldt enkel voor aanvullende verzekeringen en niet voor basisverzekeringen. Via onderstaande link kunt u zelf al bekijken of u met uw aanvullende verzekering recht heeft op teruggave, bij het volgen van een EHBO-cursus: Zorgwijzer

Graag roepen wij u en uw familieleden, vrienden en bekenden op, om de cursus EHBO te volgen. Dit is belangrijk, op deze manier kunt u uw naasten goede Eerste Hulp verlenen, mocht dat nodig zijn. Daarnaast, kunt u een grote rol in onze samenleving hebben, doordat u in staat bent uw medemens te kunnen helpen in tijd van nood. En stel… dat uw geliefde, naaste of een familielid of vriend ineens onwel wordt in uw bijzijn, wat is het dan fijn om te kunnen helpen? De eerste noodzakelijke hulp te kunnen verlenen, in te kunnen schatten of het nodig is 112 te bellen of… directe Eerste Hulp te kunnen verlenen, bijvoorbeeld bij verslikking of verstikking de Handgreep van Heimlich goed te kunnen toepassen. Of bij een hartstilstand goed de reanimatie in te kunnen zetten. Dit kan het verschil tussen goed verder leven tot en met de dood betekenen.

Zeker bij een probleem met het hart, circulatiestoornis, hartinfarct of hartstilstand of bijvoorbeeld hersenbloeding – is het super belangrijk dat de juiste beslissingen snel genomen kunnen worden. Om de reanimatie direct te starten, zo snel mogelijk 112 te bellen, of  anderszins goed te kunnen handelen, kan een cursus EHBO cruciaal zijn. Dit kan echter ook gelden voor ernstige bloedingen, shock, epilepsie en andere lichamelijke problemen.

Belang EHBO

Hoe meer mensen hun EHBO-diploma hebben of weten hoe te handelen in tijd van nood, hoe beter het is als uw partner, familielid, vriend of vriendin of een complete vreemde een gezondheidsprobleem overkomt. Hoe fijn kan het zijn dat u de juiste eerste hulp kunt verlenen, en mogelijk een mensenleven kunt redden!  Daarnaast, hoe meer mensen kennis hebben van de EHBO, hoe veiliger onze (plaatselijke en regionale) samenleving wordt. Dus geef u op voor de opleiding EHBO, dit seizoen voor slechts 125 Euro in plaats van de gebruikelijke 175 Euro.

Informatie en/of opgave voor de opleidingscursus

Meer informatie over de opleiding EHBO is te verkrijgen bij Cindy van de EHBO-Vereniging Noordwijkerhout:  via email: voorzitter@ehbo-noordwijkerhout.nl.

 

 Posted by at 2:09 am