jun 052015
 

Algemene informatie

De EHBO Vereniging Noordwijkerhout stelt zich ten doel om jaarlijks mensen op te leiden voor de cursus eerste hulp (EHBO). Om de diploma’s geldig te kunnen houden, biedt de vereniging vele vervolgcursuslessen, waaruit gediplomeerde eerste hulpverleners een keus kunnen maken. Ook verzorgt de EHBO Noordwijkerhout de inzet van eerste hulpverleners bij vele activiteiten, zoals carnaval, kermis en sportwedstrijden. Sinds vele jaren zijn er bedrijven die opleidingen krijgen van de vereniging en advies rond de aanschaf van eerste hulpmaterialen.

Bedrijven

Een aantal ondernemers en medewerkers van bedrijven hebben bij ons het diploma eerste hulp gehaald. De vervolglessen vinden in de bedrijven plaats, waar de lessen en thema’s bedrijfsmatig worden toegespitst. Ook worden er adviezen gegeven op het gebied van de eerste hulp, vaak naar aanleiding van vragen van medewerkers. Op deze manier kan de eerste hulp geheel op maat worden geleverd. Over verbandkamers, koffers op strategische punten binnen het bedrijf, pleisterautomaten en bijvoorbeeld registratieformulieren voor ongevallen met letselschade kan advies worden gegeven.

Jeugd Eerste Hulp A wordt door onze vereniging gegeven op diverse scholen in Noordwijkerhout. De opleiding vormt ook een belangrijk onderdeel in het takenpakket van de vereniging. De cursus wordt afgesloten met een examen, waaraan een officieel diploma is verbonden. De jeugd wordt op deze manier vroeg vertrouwd gemaakt met het bieden van hulp aan de medemens. Hiermee leggen we de basis voor de toekomst om verder te gaan met de opleidingscursus eerste hulp voor volwassenen.

Belangrijk nieuws voor scholen

Stimuleringsregeling Jeugd Eerste Hulp

De stimuleringsregeling Jeugd Eerste Hulp biedt een bijdrage van 30% van de directe kosten van een cursus Jeugd Eerste Hulp met dien verstande dat eventuele loonbetalingen aan lesgevers van subsidiëring zijn uitgesloten. Een groot aantal scholen heeft inmiddels van de regeling kunnen profiteren. Het blijkt dat er verhoudingsgewijs weinig spreiding zit in de kosten per leerling voor een cursus Jeugd Eerste Hulp A. Het bestuur van het Prins Hendrik Fonds heeft daarom besloten om met ingang van 1 maart 2005 de variabele bijdrage te vervangen door een vaste bijdrage per leerling: De bijdrage van het Prins Hendrik Fonds voor Jeugd Eerste Hulp wordt vastgesteld op € 4,82 per leerling.

De wijze van aanvragen blijft zoals die was: via een schriftelijke aanvraag waarbij een gespecificeerde begroting moet zijn gevoegd en een verklaring dat de lesgevers de cursus belangeloos verzorgen.

————————————————————————————–

Voor meer informatie over de EHBO Vereniging Noordwijkerhout:

  • Telefonische informatie is te verkrijgen via: 0252-377663 – voor Info en opgave over de cursus.
 Posted by at 1:21 am

Sorry, the comment form is closed at this time.