Privacy

 

E.H.B.O. vereniging Noordwijkerhout organiseert:

 

Basis opleiding Eerste Hulp Oranje Kruis:

 

Opleiding BLS/PBLS

Opleiding Eerste Hulp aan Kinderen

Thema bijeenkomsten

Nascholingsbijeenkomsten voor genoemde opleidingen

Posten bij evenementen

 

De E.H.B.O. vereniging dient te voldoen aan de eisen die gesteld worden in de AVG. Het informeren over de gegevensopslag van de organisatie is één van de eisen. Door middel van dit document krijgt u inzicht in:

 

– welke gegevens van u zijn opgeslagen;

– toestemming geven voor opslag en verwerking

– verwijdering van uw gegevens

– beschikbaar stellen van gegevens aan derden.

 

Voor bovengenoemde activiteiten beheert het bestuur van de vereniging een ledenbestand en is in het kader van de AVG verwerkingsverantwoordelijke.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter–, secretaris en penningmeester) en 5 algemene bestuursleden.

Het ledenbestand is ondergebracht bij een algemeen bestuurslid (ledenadministratie) en de penningmeester.

 

Gegevensopslag

  1. Gegevens van leden, opleidingsleden en externe deskundigen
  2. Gegevens van personen die een cursus wensen te volgen

 

Gegevens die zijn opgeslagen:

Voorletters – roepnaam –  achternaam – geslacht –  straatnaam –  huisnummer (toevoeging) – postcode – plaats –  telefoon –  e-mailadres – geboortedatum – diplomanummer van Het Oranje Kruis – eerste hulpverlener per datum – diploma-vervaldatum – verenigingsgegevens zoals: lid – opleidingslid.

Penningmeester: Contributiefacturen en overzicht betalingen

 

Toestemming voor opslag:

Door het online aanmelden als lid van E.H.B.O. vereniging Hillegom verstrekt het lid zelf de benodigde gegevens en verleent daarmee toestemming voor gebruik binnen de organisatie;

Toestemming om gegevens te wijzigen verleent het lid door een bericht te sturen naar ledenadministratie/secretariaat of via het telefonisch doorgeven van een wijziging.

Degenen die zich aanmelden voor een cursus EHaK – basis Oranje Kruis geven daarmee toestemming om hun persoonsgegevens (voornaam, voorletters, achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mail adres) in te voeren in het PE-online systeem van het Oranje Kruis.

Degenen die zich aanmelden voor een cursus BLS-AED en/of PBLS geven daarmee toestemming om hun persoonsgegevens (voornaam, voorletters, achternaam en geboortedatum) in te voeren in het COSY, het administratiesysteem van de Nederlandse Reanimatie Raad.

 

Verwijderen van gegevens:

Een lid van de organisatie dient persoonlijk het lidmaatschap op te zeggen.

Dat kan tussentijds of aan het eind van het lopende jaar door een bericht naar de ledenadministratie.

De gegevens worden dan verwijderd, tenzij er een wettelijke grond is waardoor deze gegevens niet verwijderd mogen worden.

 

 

 

 

 

 

 Posted by at 2:28 am