jun 032015
 

Wetenswaardigheden

 • Opleidingen
 • De EHBO Vereniging Noordwijkerhout stelt zich ten doel om jaarlijks mensen op te leiden voor de cursus eerste hulp, reanimatie, AED, eerste hulp voor kinderen (module). Om de diploma’s geldig te kunnen houden, biedt de vereniging vele vervolgcursuslessen, waaruit gediplomeerde eerste hulpverleners een keus kunnen maken. Met enkele verplichte lessen zoals onder andere reanimatie. Ook verzorgt de EHBO Noordwijkerhout de inzet van eerste hulpverleners bij vele activiteiten, zoals carnaval, kermis en sportwedstrijden.
 • Beloning posten
  Beste leden, Met genoegen kan ik u meedelen dat iedereen die dit jaar gaat posten tijdens een evenement, naast de genoten waarderingen, extra zal worden beloond. Gerard Diesveld namens het posterssecretariaat.
 • Bedrijven
  Een aantal ondernemers en medewerkers van bedrijven hebben bij ons het diploma eerste hulp gehaald. De vervolglessen vinden in enkele bedrijven plaats, waar de lessen en thema’s bedrijfsmatig worden toegespitst. Ook worden er adviezen gegeven op het gebied van de eerste hulp. Op deze manier kan de eerste hulp geheel op maat worden gegeven.
 • Jeugd Eerste Hulp
  Jeugd Eerste Hulp  wordt door onze vereniging jaarlijks gegeven op diverse scholen in Noordwijkerhout. De opleiding vormt ook een belangrijk onderdeel in het takenpakket van de vereniging. De cursus wordt afgesloten met een examen, waaraan een officieel diploma is verbonden. De jeugd wordt op deze manier vroeg vertrouwd gemaakt met het bieden van hulp aan de medemens. Hiermee leggen we de basis voor de toekomst om verder te gaan met de opleidingscursus eerste hulp voor volwassenen. U kunt ook gebruik maken van de stimuleringsregeling Jeugd Eerste Hulp, via het Prins Hendrik Fonds. De wijze van aanvragen: via een schriftelijke aanvraag waarbij een gespecificeerde begroting moet zijn gevoegd en een verklaring dat de lesgevers de cursus belangeloos verzorgen. Inlichtingen kunt u verkrijgen bij het ledensecretariaat.
 • Minimumleeftijd voor het examen Eerste Hulp
  Volgens de Regeling kan het examen voor het diploma Eerste Hulp worden afgelegd door degene die op de dag van het examen 16 jaar of ouder is. Het bestuur van Het Oranje Kruis heeft besloten dat het examen voor het Diploma Eerste Hulp kan worden afgelegd door degene die op de examendatum 16 jaar of ouder is. De ouders kunnen overleggen met de instructeur eerste hulp over mogelijke dispensatie.
 • Oproep: Voor het geven van de lessen jeugd-Eerste Hulp A zoeken wij een aantal mensen met een geldig eerste hulp-diploma inclusief verbandleer en kleine ongevallen. Deze lessen worden gegeven aan de groepen 8 van de basisschool. Het gaat hier om het geven van de praktijk-situaties. Tijden kunnen in overleg worden geregeld.
 • Eerste hulp-opleidingscursussen worden in sommige gevallen tot drie-kwart van de kosten vergoed, tot een maximum van 114 Euro. Het gaat hier om de verzekeringsmaatschappijen die vallen onder Achmea, te weten: Avero, DVZ, Groene Land en PWZ.
 • Verdere informatie is te verkrijgen bij:

 

 Posted by at 1:30 am

Sorry, the comment form is closed at this time.